Hjem

Hjertelig velkommen til Ullern, Røa og Bygdøy Historielags nettsider!

 

Historielaget dekker det gamle Ullern sogn i Aker kommune fra Bygdøy i sør til Sørkedalen i nord.

Her har vi møter og turer, og fire ganger i året utkommer bladet «Langt vest i Aker».

Hvert annet år utgir vi en flott årbok «Fra bygd til by», og så har vi disse nettsidene.

Les mer om historielaget under «Historielaget»

 

Historielagets program fremover:

 

Tirsdag 17. oktober 2017 kl. 18:00 i Bergendahlstua, Sørkedalen.

Oppvekst i marka. Et arrangement ved Sørkedalen Historielag og Ullern, Røa og Bygdøy Historielag.

Programansvarlig Astrid Dalin. Forhåndspåmelding av plasshensyn. (Tlf. 22 50 87 54 Rødevand)

Det kan bli enkelte endringer i detaljene. Det vil i så fall bli meddelt de påmeldte.

 

Torsdag 2. november 2017 kl. 19:00 Kulturkveld i Ullern menighetshus.

"Reformasjonen. 500 år er mer enn nok!" ved Stig Asplin.

 

Lørdag 11. november 2017 kl. 18:00 Konsert i Ullern kirke.

i anledning Bestum Stasmusikks 30 års jubileum.

 

Mandag 4. desember 2017 kl. 18:00 Deichmanske bibliotek filial Røa.

Illustrert foredrag av Nils Carl Aspenberg: Historien om Ekebergbanen.